قفل ساده

قفل عددی یا قفل رمزی ساده ترین قفل بعد از قفل کلیدی است که در اغلب اتاق های فرار در دو حالت 3 و یا 4 رقمی مشاهده می شود. این قفل از مرسوم ترین قفل های مورد استفاده در بازی اتاق فرار است و برای باز کردن آن معمولا به یک عدد 3 یا 4 رقمی نیاز دارید.  ادامه... »