اتاق فرار چیست

اتاق فرار که به آن بازی فرار نیز گفته میشود، یک بازی گروهی است که در آن تیمی متشکل از چند نفر در محیطی بسته قرار میگیرند که باید سرنخ ها را کشف کنند، معماها را یکی پس از دیگری حل کنند، وظایف مشخص شده را انجام دهند تا در مدت زمان مشخصی بتوانند از آن محیط فرار کنند.  ادامه... »