رزرو آنلاین اتاق فرار

آرکام اسایلم

Image Title
آرکام اسایلم

شما به همراه دوستانتان برای یک جلسه مشاوره روانپزشکی و تست سلامت روان، وارد تیمارستان آرکام میشوید اما ... شما از اتفاقاتی که در آن مکان رخ داده، اطلاعی ندارید ...

  • ژانر: ترسناک
  • درصد سختی: 80 درصد
  • تعداد نفرات: 4 الی 8 نفر
  • زمان بازی: 75 الی 90 دقیقه
  • هزینه هر نفر: 140 هزار تومان
  • پیش پرداخت: 280 هزار تومان
تاریخ
لطفا روز مورد نظر خود را انتخاب کنید
ساعت
لطفا پس از انتخاب روز، ساعت مورد نظر را انتخاب کنید
مشخصات
لطفا اطلاعات خواسته شده را تکمیل فرمائید