#ریست_کردن_قفل_گاوصندوقی

قفل گاوصندوقی در اتاق فرار
قفل گاوصندوقی در اتاق فرار قفل گاو صندوقی یا قفل ترکیبی یکی از سخت ترین قفل های مورد استفاده در بازی اتاق فرار است. این قفل نمونه کوچکی از قفل هایی است که بر روی گاو صندوق های واقعی نصب میشود و برای باز کردن آنها حتما باید روش ... ادامه ...