#Game_Master

اسکیپ روم یا اتاق فرار چیست
اسکیپ روم یا اتاق فرار چیست اتاق فرار که به آن بازی فرار نیز گفته میشود، یک بازی گروهی است که در آن تیمی متشکل از چند نفر در محیطی بسته قرار میگیرند که باید سرنخ ها را کشف کنند، معماها را یکی پس از دیگری حل کنند، وظایف مشخص شده ... ادامه ...