قوانین و مقررات

شرایط و قوانین مجموعه کیوبیک به شرح ذیل است:

قوانین عمومی
  • رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران الزامی است
  • رعایت حجاب و موازین شرعی الزامی است
قوانین اختصاصی
  • پس از رزرو سانس، مبلغ پیش پرداخت بازگردانده نخواهد شد
  • پس از انجام رزرو سانس، امکان تغییر و یا لغو آن وجود ندارد
  • اتاق های فرار مناسب گروه سنی بالای 16 سال است
  • افراد کمتر از 16 سال باید همراه یک بزرگتر باشند
  • استفاده از تلفن همراه هوشمند در فضای اتاق غیر مجاز است
  • عکس برداری و فیلم برداری از فضای اتاق ممنوع است
  • در صورت خرابی و یا وارد نمودن خسارت به وسایل، دکور و یا طراحی اتاق، خسارت مربوطه دریافت خواهد شد
  • ژانر (موضوع) هر اتاق مشخص میباشد. ورود افراد دارای بیماری های قلبی و روحی به اتاق های ترسناک ممنوع بوده و عواقب ناشی از آن به عهده خود افراد میباشد